Batch Image Combiner

Batch Image Combiner

Έκδοση 1.0
Άδεια
Δωρεάν
Βαθμολογία
(0)
Μέγεθος
1.65 MB
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια
Create a single image by combining multiple images.

Batch Image Combiner is a free and easy-to-use Windows software that simplifies the process of merging several images into one file.

Combining multiple images into one image and printing on a single page can have various uses, such as creating a more comprehensive image, making a collage, or saving paper and money. It provides various features that make combining images a breeze, including the ability to adjust the arrangement, the number of images per row, and the output format. The program is suitable for beginners, as it allows users to add images, reorder them, and combine them to create the desired composition quickly. The program supports both horizontal and vertical image joining, and users can customize the background color and image size.

Batch Image Combiner can merge dozens of images into one file, and it can export the output image to popular image formats such as JPG or PNG. The software has a user-friendly interface, quick processing, and supports batch image combining. Moreover, it comes with a portable version, is 100% offline, and is available in multiple languages.

Despite a few limitations, Batch Image Combiner is a valuable tool for anyone seeking a simple and quick solution to combine multiple images into one.

Το Astro λέει:

  • Joins multiple images into one image
  • Extremely fast
  • Combines images horizontally or vertically
  • Customizes how many images per row
  • Customizes background color
  • Supports PNG and JPG formats output
  • Portable ZIP version is available
  • Limited editing features:  image filters, color correction, and other effects are not available.
  • Windows only: Batch Image Combiner is not available for Mac or Linux operating systems.
  • Limited output file formats: The program supports PNG and JPG, but not BMP, GIF, TIFF or PDF formats.
Batch Image Combiner
Batch Image Combiner
Έκδοση 1.0
Άδεια
Δωρεάν
Βαθμολογία
(0)
Μέγεθος
1.65 MB
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια

Προσθέστε τη βαθμολογία σας - απαιτεί μόνο ένα δευτερόλεπτο.

0
Η βαθμολογία σας
Βαθμολογία
0.0/5
(0 βαθμολογίες)