CodeLobster

CodeLobster

CodeLobster Software
Έκδοση 3.11
Άδεια
Δωρεάν δοκιμαστικό
Βαθμολογία
(46)
Μέγεθος
18.00 MB
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια
Επιλογή Εκδότη: CodeLobster 3.11

Despite the fact that CodeLobster PHP Edition IDE Plugins are not free, you can register absolutely for free to enjoy several functionalities of the software.
CodeLobster makes it possible to install debugger automatically.
Deployment of real folder on your web server, deployment of usable PHP on your personal computer, deployment of your web server are included.
Download the free version to get PHP, HTML, JavaScript, CSS code highlighting; JavaScript, HTML, PHP, CSS code collapsing; HTML autocomplete; CSS autocomplete; PHP Advanced autocomplete, HTML toolbar; Bookmarks; PHP Debugger; Context and Dynamic Help with search for work with PHP, MySQL, HTML; Portable option; JavaScript Advanced autocomplete; Code folding (collapsing); Pair highlighting; Pair selection, tags and attributes selection commands; Tooltip; Navigation by holding CTRL key; HTML/CSS code inspector; Class View; Project manager; Preview in a browser; File Explorer with FTP/SFTP support; Incremental find.
Those plugins allow you to operate with popular CMS and Frameworks: Facebook; CakePHP; Joomla; WordPress; Drupal; Smarty; JQuery; Symfony; CodeIgniter; Yii.
http://www.codelobster.com/

Δημιουργεί και επεξεργάζεται κώδικες

If you find yourself writing a lot of coding or editing a lot of code, then CodeLobster was designed with people like you in mind.
This program takes the tedium and time out of editing code, pro diving an effortless and quick way to create and edit code in a wide range of programming languages.

Το Astro λέει:

  • Περιλαμβάνει πολλά εργαλεία και λειτουργίες
  • Δείχνει τη συμβατότητα με τον περιηγητή CSS περνώντας το ποντίκι από πάνω
  • Διαθέτει προεπισκόπηση χρώματος
  • Δεν διαθέτει όμορφο σχεδιασμό
CodeLobster
CodeLobster
CodeLobster Software
Έκδοση 3.11
Άδεια
Δωρεάν δοκιμαστικό
Βαθμολογία
(46)
Μέγεθος
18.00 MB
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια

Προσθέστε τη βαθμολογία σας - απαιτεί μόνο ένα δευτερόλεπτο.

0
Η βαθμολογία σας
Βαθμολογία
3.0/5
(46 βαθμολογίες)