Κρυπτογραφημένα και Κωδικοποιημένα Αρχεία Τύποι (13 tύποι αρχείων)

Κρυπτογραφημένα και Κωδικοποιημένα Αρχεία - Types & Formats of file extensions

Χρειάζεστε να διατηρείτε τα δεδομένα σας ασφαλή και εξασφαλισμένα; Και ποιος δεν θέλει; Η εξασφάλιση των δεδομένων σας είναι δυνατή μέσω των κρυπτογραφημένων αρχείων. Σ’ αυτά αποθηκεύονται δεδομένα ως κρυπτογραφημένα αρχεία, μη συμπιεσμένα αρχεία, καθώς και αρχεία κειμένου με δυαδική κωδικοποίηση.

Τα κωδικοποιημένα αρχεία βοηθούν επίσης στην προστασία των αρχείων από το να καταστραφούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων. Οι πιο συνηθισμένες καταλήξεις για κωδικοποιημένα αρχεία είναι οι: .MENC, .ACSM, και .ENC.