AVG Cleaner for Mac

AVG Cleaner for Mac

AVG Technologies
Έκδοση 14.0.4731
Άδεια
Δωρεάν
Βαθμολογία
(3)
Μέγεθος
0.56 MB
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια
Επιλογή Εκδότη: AVG Cleaner for Mac 14.0.4731

AVG Cleaner for Mac allows you to easily remove hidden files and logs on your Mac to free up more space for critical operations. AVG Cleaner for Mac removes files that are hogging your memory and disk space. AVG Cleaner for Mac is a system performance enhancement program that has been specially designed for Mac users. AVG Cleaner for Mac is quick and effective. If you are running out of memory on your Mac, AVG Cleaner for Mac is the right tool to free up more memory. AVG Cleaner for Mac is very good at detecting duplicate files that are taking up space on your system. One of the important advantages that AVG Cleaner has over its other competitors is that it fully integrates with AVG protection program that has been designed to improve the performance of your Mac.

An app to remove unnecessary and duplicate files to free up space.

AVG Cleaner for Mac is an effective, lightweight app that cleans up your Mac. It deletes unneeded files that are taking up space on your system. The program scans your system very fast and provides you with a clear overview report of files that have been duplicated on your system or hogging space, with a full description, size, and path of the files on your system. AVG Cleaner is an easy to use and fast hard disk cleaning solution. It has two main features; the duplicate finder and a hard drive cleaner. The Duplicate Finder handles duplicate files while the hard drive Cleaner generally cleans your whole drive of unnecessary files and frees up memory on your Mac. However, it is important to note that there is no way to undo files that have already been deleted by the program, this means that users should be very sure before using the app to clean up their system so as not delete files that are still important. AVG Cleaner cleans up your system for hidden clutters and finds forgotten duplicate files. I will recommend AVG Cleaner for Mac for every Mac user as an effective tool to free up their disk space and memory.

AVG Cleaner for Mac
AVG Cleaner for Mac
AVG Technologies
Έκδοση 14.0.4731
Άδεια
Δωρεάν
Βαθμολογία
(3)
Μέγεθος
0.56 MB
Κατέβασμα
Επιβεβαιωμένη ασφάλεια

Προσθέστε τη βαθμολογία σας - απαιτεί μόνο ένα δευτερόλεπτο.

0
Η βαθμολογία σας
Βαθμολογία
3.8/5
(3 βαθμολογίες)